CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QDH 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Tân – Kiến Xương – Thái Bình
Hotline: 0915740678 – 0946266535